dimarts, 31 d’agost del 2010

Llibreta de notes

Convent de Santo Domingo (Lima)
Foto: rafelborràs, estiu 2010

VII

“Hem desenvolupat una de les politiques més avançades del moviment comunista internacional respecte a la qüestió cristiana i a la militància de cristians en els partits comunistes. Hem recuperat l’autèntic caràcter laic del partit, obrint-nos al debat de la qüestió marxisme-cristianisme en el si del mateix partit. La presència de cristians en tots els partits democràtics catalans és avui un fet fàcilment constatable. També en el nostre.

La dreta ja no monopolitza la fe.”

Fragment de la intervenció d’Alfons Carlos Comín al míting del PSUC. Parc de la Ciutadella de Barcelona, 31 de maig de l’any 1977
(n. 38 El pensament i l’acció. Quaderns de la fundació Nous Horitzons)

dilluns, 30 d’agost del 2010

Dades laborals per començar la temporada 2010/2011

Escultures urbanes de Palma. Foto: rafelborràs. (Estiu 2010)

La interrupció estiuenca no m’ha permès comentar les darreres dades del mercat laboral; d’antuvi, vet aquí cinc cèntims del que considero més rellevant.

A final del mes de juliol es publicà l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre de 2010, mitjançant la qual l’INE informà que a les Balears continua el descens de l’ocupació i l’augment de l’atur amb una població activa a l’alça. Efectivament, l’atur modera el seu creixement però “plou damunt mullat” i no es pot considerar cap bona notícia que la població aturada sigui de 120.700 persones, el que representa una taxa d’atur del 19,94%!

Paga la pena recordar que la taxa d’activitat se situa en el segon trimestre de 2010 en el 67,83% (605.300 persones actives). Hi ha, per tant, en comparació del 2009, un creixement de la població activa d’11.400 persones (+1,92%). I pel que fa referència a la taxa d’ocupació, val a dir que és del 54,3% (sobre població major de 16 anys), quasi quatre punts menor que al 2008, quan era del 60,12%. Per fer una anàlisi més acurada, recomano l’informe Dades Trimestrals de CCOO Illes Balears.

M’interessa anotar dues qüestions al meu parer cabdals. D’una banda, el descens interanual de l’ocupació assalariada es torna a produir entre l’ocupació estable (-2,82%, és a dir, un descens absolut de -8.600 ocupacions). Per contra, l’ocupació temporal repunta en un 7,98% (+8.000). Aquesta tendència que caldrà observar amb molta atenció en els propers mesos és un pèssim presagi dels efectes desreguladors de la reforma laboral del Govern de ZP. La segona qüestió és que entre les dones es perden en un any -2.100 llocs de feina (-0,94%), alhora que entre els homes tenim 600 ocupats més (+0,23%); possiblement aquesta dada ens indiqui que l’ajust d’ocupació en el sector de la construcció (totalment masculinitzat) ha tocat sostre i que hi ha alguns canvis ocupacionals que en el futur poden ser interessants d’analitzar. En qualssevol cas, un acompte que cal observar amb molta atenció.

En aquests dies d’estiu també s’han publicat les dades del mes de juliol d’atur registrat i d’altes a la Seguretat Social. Aquestes dades mensuals sempre estan “contaminades” per l’estacionalitat tan brutal de l’activitat econòmica de les Balears, i per això ens interessa veure la variació interanual i la situació concreta del mes en qüestió. Les dades són les següents: 72.115 persones aturades, un 12,64% més que al 2009, i la mitjana d’afiliacions és de 465.097, mentre que l’any passat va ser de 472.959. No són bones dades, però és cert que van millorant perquè la pujada de l’atur de 12.64 punts poc té a veure amb l’increment del 60% de l’any 2009 en relació amb l’any 2008. Quant a les afiliacions, també s’observa una tendència de millora: enguany hi ha una baixada de devers dos punts, però en l’anterior comparació interanual la baixada era de més del 60%.

Una altra dada interessant és la que fa referència a les prestacions de la Seguretat Social per maternitat, paternitat i excedències per cura familiar. Al primer semestre a la CAIB hi ha hagut un total de 4.033 persones (un 4,79% menys que l’any passat) amb prestacions de maternitat, i un 98,14% de persones beneficiàries han estat dones. Pel que fa a la prestació de paternitat, n’hi ha hagut un total de 2.927 (un -2,40% que en el primer semestre de 2009), i referent a les excedències per cura dels nadons, d’un total de 536, el 95% han estat dones. Algunes possibles interpretacions: a.- La incertesa en el treball és causa de baixa natalitat; b.- La cura dels infants segueix sent majoritàriament una càrrega quasi exclusivament femenina; i c.- La recentment instaurada prestació de paternitat avança molt a poc a poc. Tanmateix són informacions que necessiten una anàlisi més reposada ja que, òbviament, tenen una gran repercussió en el funcionament del mercat laboral.

En definitiva, crec que tenim per davant uns mesos molt complicats en matèria d’ocupació, ja que la crisi laboral té característiques singulars a les Illes Balears. Això és un fet cada dia més documentat i, en aquest sentit i a tall d’exemple, cal fer menció al llibre “L’economia balear 1970-2010” de Miquel Alenyà i Ferran Navinés (Edicions Documenta Balear). Els autors són molt clars: “Aquesta major elasticitat relativa cap a la demanda de treball poc qualificat ha generat un “efecte crida” més intens en relació a Espanya, provocant que les Balears sigui la CA que ha experimentat en el darrer decenni el major creixement de població” (pàg. 118). Un llibre que cal llegir per entendre què està passant i també albira possibles solucions.


dissabte, 28 d’agost del 2010

ALGUNES IMPRESSIONS D’UN VIATGE PER PERÚ (i II)

Les tradicions (el sincretisme), les paradetes de venda de chicha, el chullo per combatre el fret i els souvenirs per tot arreu.


La majestuositat de les restes incas congtratsten amb la omnipresència de l’arquitectura colonial (del criminal
segueix espanyol). Moltes catedrals, iglesias, iglesietes i convents...


Perú és un país institucionalment estable i, de fet, ocupa el lloc nombre 82 de la llista de desenvolupament humà del PNUD però les situacions de misèria i precarietat social hi son molt presents... La lluita contra el neoliberalisme, en defensa dels recursos naturals i energètics i la dignitat indígena també son molt evidents...
ALGUNES IMPRESSIONS D’UN VIATGE PER PERÚ IAl mirar al valle, resulta difícil imaginar que hasta la llegada de Bingham, Machu Picchu había estado perdido en la selva”
Un rastro de Plumas. En busca de los hombres pájaro del Perú. TAHIR SHAH
La flora, la fauna i la selva…
Les balconades i els museus de Lima…
El llac Titicaca amb les illes flotants dels Uros, la gent i les teles de l’Illa Taquile
“No será razón dejar en el olvido la yerba que los indios llaman cuca y los españoles coca, que ha sido y es la principal riqueza de Perú para los que la han manejado en tratos y contratos; antes será justo se haga larga mención de ella según lo mucho que los indios la estiman…”
Comentarios reales de los Incas. INCA GARCILASO DE LA VEGA (Editorial Piki)

...

dimarts, 3 d’agost del 2010

BON ESTIU !

VI


“Mare de u dels Àngels,
assistiu-mos.
Pollencins, aixecau-vos
,
que els pirates
ja són aquí !”

Joan Mas


Bon estiu a tothom.

diumenge, 1 d’agost del 2010

REAS: Fer economia social i alternativa en xarxa

La lectura de la Memòria 2009 de REAS Balears ha estat per mi una agradable sorpresa. Que una entitat que declara tenir com a missió la de “potenciar l’economia alternativa i solidària com a un instrument que permet desenvolupar una societat més justa i sostenible” mereix més atenció de la que crec li dediquem molta gent de l’esquerra política i social. REAS Balear és, en realitat, l’acrònim de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària que, sense cap ànim de lucre, es va constituir a Balears l’ any 1998.
Segons la memòria que comento, els socis varen ser 11 entitats amb 1.069 persones contractades i 1.152 voluntaris, però el més interessant, al meu parer, és el nombre de persones usuàries ateses, 18.640, i els 38.030.991 € de moviment econòmic. L’activitat que desenvolupen va des de programes d’atenció directa d’inserció laboral o d’empreses d’inserció, fins a la cooperació internacional, passant per programes de responsabilitat social de les empreses, d’impuls i foment de l’economia social, de compra pública ètica i, òbviament, de treball en xarxa. La dita memòria de 2009 no s’està d’ informar sobre les activitats de recopilació de bones pràctiques d’economia solidària, de participació institucional o de difusió i comunicació. Però això no és tot, i al fer xarxa resulta que es multiplica la incidència de l'entitat. A tall d’exemple, el Centre per la Gestió Ètica de l`Empresa (ETICENTRE) està format per 32 empreses.
Els amics de REAS defineixen l’economia alternativa i solidària com la que és ecològicament sostenible, socialment equitativa i econòmicament viable. A mi em sembla una definició poc ambiciosa i massa políticament correcta. Una activitat econòmica alternativa hauria de fugir de l’anomenant “tot mercat” o “tot mercaderia” (agafo aquest concepte del pròleg que André Gorz fa al llibre del “Manifest Utopia”). Per cert, cada dia que passa em sento més identificat amb aquest Moviment Utopia i per això duc a aquestes reflexions una petita cita del manifest que en sembla molt escaient en relació a la definició de l’economia alternativa i solidària. Diu així: “La perspectiva d'una societat fraternal suposa necessàriament una economia solidària de l'intercanvi i la reciprocitat.”
Mentrestant, la tasca que desenvolupa REAS necessitaria, per una banda, un major impuls polític amb un marc legal (de l’Estat, de la CAIB) que ajudi a estendre aquestes pràctiques que van més enllà del tot mercaderia. En aquest sentit, no sé si va pel bon camí el projecte de Llei d'Economia Social que ha aprovat recentment el Consell de Ministres i no acabo d’entendre com encara no hi ha una normativa autonòmica que reguli el contingut de las clàusules socials dels contractes de l’administració pública.
Per un altre costat, convindria avançar cap a una major autogestió financera de les activitats, per no dependre de la subvenció del govern de torn, millorar els processos d’inserció laboral garantint l’eradicació de pràctiques segregacionistes de les persones amb especial dificultats d’ocupabilitat, o auditar la correcta aplicació dels drets sindicals. En definitiva, hi ha utopies practicables, però no només en el que es fa, sinó en el com.

Llibreta de notes

Una imatge de la Palma rural i estiuenca

V


Fragment del poema Crist del Montañés
de Blai Bonet


“Espanya és molt poètica. La terra
és plena de paraules estepàries.
Els camins cansen, i la pedra abunda.
De la torta misèria, en diuen ànima.

Amb la mandra profunda que redreça
Mirar els núvols d’antany, Espanya passa
Com els braus metafísics de Guisando
prohibint l’home i exigint la raça”

Rebaixes d’estiu al dret laboral espanyol

De “EL PAIS” (30.07.2010)

Definitivament, la contrareforma laboral de ZP aprovada al Congrés dels Diputats el 29 de juliol és la rebaixa més gran de drets laborals que no s’havia fet mai. El president que va treure les tropes espanyoles de l’Iraq, que va fer possible les lleis del matrimoni entre persones del mateix sexe, de la igualtat efectiva entre dones i homes, de l’avortament, que instaurà del Sistema Nacional d’Atenció a les persones amb situació de dependència; aquest president pot passar a la història per haver legalitzar el major retall de garanties dels treballadors i treballadores davant l’acomiadament, i haver propiciat un pas gegantí de temporalitat i precarietat laboral. No he pogut llegir el text definitiu aprovat (no l’he trobat), però així i tot i amb el que han publicat els mitjans de comunicació, m’atreveixo a fer els següents comentaris abans de les vacances.
1.- La definició de l’acomiadament per causes objectives i, per tant, amb 20 dies d’indemnització per any treballat, ha quedat feta un nyap. El text nou diu que l’empresa podrà al•legar l'existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del nivell d'ingressos que pugui afectar la seva viabilitat, i d’aquesta manera acomiadar barat, ràpid i subvencionat. Òbviament, aquest serà el mecanisme preferit per a l’ajustament de les plantilles, quedant pràcticament anul•lats els efectes de mecanismes com ara l’anomenat sistema alemany (reducció de jornada i de salaris) o d’altres que no sigui la reducció d’ocupació. Certament, pareix que la nova causa d’acomiadament pot generar molta conflictivitat jurídica, però ja se sap que la corda sempre sol espenyar-se per la banda més fluixa.
2.- S’ha generalitzat tant el contracte amb acomiadament de 33 dies (i corresponent subvenció de 8 dies) que ara aquest mateix tipus de contractes es podran concertar amb treballadors inclosos en algun dels següents grups: els aturats inscrits en el SOIB que tinguin entre 16 i 30 anys, les dones en atur quan es contractin per a prestar serveis professionals o ocupacions amb menor índex d'ocupació femenina i les dones en els dos anys immediatament posteriors a la data del part, de l'adopció o de l'acolliment de menors. També podran ser contractades amb aquest tipus de contractes les dones en atur que es reincorporin al mercat de treball després d'un període d'inactivitat laboral de cinc anys, les dones que hagin estat víctimes de violència de gènere o de tràfic d'éssers humans. Es crea un infame corralito per les dones. El PSOE ha claudicat a les posicions sempre reaccionàries envers la igualtat de gènere que sempre ha tingut la democràcia cristiana de CiU.
3.- Ni una paraula sobre el contracte ni la protecció social dels treballadors fixos discontinus. Una oportunitat perduda per millorar el funcionament d’un mercat de treball tan estacional com el de les Balears.
4.- De res ha servit que en els darrers anys l’absentisme laboral hagi baixat. L’abstenció de CiU té la seva recompensa i ara serà més fàcil acomiadar les persones que tinguin baixes mèdiques justificades. Què passarà amb les persones amb malalties de llarga durada? Per què no es milloren els mecanismes preventius de la salut laboral?

Tanmateix, no està tot perdut ja que manca el tràmit al Senat i, sobretot, la Vaga General del proper 29 de setembre