dimecres, 3 d’abril de 2013

Són persones aturades no carxofes !


El comentari de dia 03.04.2013 a www.elperiscopi.com
 
El Premi Nobel d'Economia Robert Solow va sorprendre al públic que escoltava una de les seves conferències amb la següent frase: “Entre els economistes no és en absolut obvi que el treball sigui una mercaderia suficientment diferent a les carxofes o als apartaments de lloguer com per requerir una manera d'anàlisi diferent”. Al meu parer és manco obvi que alguns polítics entenguin aquesta reflexió del economista nord-americà. En el darrers mesos, cada cop que es publiquen les dades d’atur registrat de Balears, el Govern fa unes interpretacions absolutament esbiaixades a la propaganda menystenint que, al cap i a la fi, l’atur és un drama humà i no una mercaderia de hortalisses que tindrà millor o pitjor comportament segons la climatologia.
En aquest sentit és pertinent preguntar-se quina era la informació més rellevant de les dades que es feren públiques ahir? Sens dubte que l’atur de llarga durada (persones que fa més de 12 mesos ininterromputs que estan inscrites a les llistes d’atur i no han participat a cap programa de Polítiques Actives d’Ocupació) no deixa de créixer. Ja assoleix la xifra de 29.773 persones (el 32,9% del total de persones registrades en atur), un 1,8% més que el mes anterior i un molt important creixement del 16,5% en termes interanuals. És a dir, hi ha 4.212 persones més en atur de llarga durada que el mes de març de l’any passat. Això succeïa en aquest mes de març en el que es donaven unes circumstàncies estacionals molt favorables per millorar les dades laborals en relació al mes de març de l’any 2012. Tingui’s en compte que enguany totes les festes de Setmana Santa han coincidit en el mes de març, mentre que l’any passat varen ser totes en el mes d'abril.
L’altra dada rellevant és la baixada interanual d’afiliacions a la Seguretat Social que ens informa d’una destrucció d’ocupació del 0,7% (-2.518 persones afiliades). No obstant, cal tenir en compte que aquesta pèrdua d’afiliacions seria molt major si es té present que, per mor de diverses disposicions administratives, les afiliacions al règim d'empleats i empleades de la llar han augmentat de manera espectacular. Concretament del total de 358.209 d’afiliacions a la Seguretat Social en el mes de març, 12.123 són de persones ocupades a les llars, un 422% més que el mes de març de l’any 2012!

Hi ha encara una tercera dada que a mi em crida l’atenció: Aquest més de març, amb un calendari excepcionalment bo en comparació al de l’any anterior, la contractació ha tingut una modesta revifada. Sembla mentida però les dades de la pàgina web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i les del Govern de Balears no coincideixen. En el primer del casos ens informa d’un augment interanual de contractes del 1,05% (231 en números absoluts), mentre que en el cas de la Conselleria de Balears, la dada d’augment és del 4,6% (980 contractes). En qualsevol cas, poca contractació per tan excepcional mes de març.
Idò, perquè baixa l’atur registrat en relació al mateix mes de l’any passat ? Perquè la gent desespera de no rebre ofertes de treball per part del SOIB i no segueix apuntada a les llistes de l’atur. Molts estrangers retornen als seus països d’origen o inicien una segona immigració cap a l’economia submergida (en els darrers dotze mesos l’atur registrat d’estrangers de països que pertanyen a la UE-27 ha baixat un 19% i el dels extracomunitaris un 17,4%). D’altres proven sort a les ETT amb l’esperança de tenir alguna oferta de treball que no sigui partir cap Alemanya amb un Minijob baix el braç. I, així i tot, el mes de març acabà amb un total de 90.576 persones que romanen apuntades a les llistes de l’atur.
Amb austeritat per a els no rics a balquena i sense canvi de model econòmic no hi ha solució a un atur massiu que ha esdevingut estructural.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada