dijous, 6 de febrer de 2014

Persones aturades i sense prestacions

Publicat a El Periscopi ( 06.02.14)


Mentre escoltava les veus governamentals i dels corifeus del PP proclamant als quatre vents les bondats de les dades d’atur registrat del mes de gener de 2013 (vegeu aquí el meu comentari d’ahir), llegia el Dictamen del Comitè Econòmic iSocial Europeu, de 10 de desembre de 2013, sobre Renda mínima europea i indicadors de pobresa, que, entre altres coses afirma que: “La crisi està revelant noves formes de pobresa, com el problema de les persones sense llar, la pobresa energètica, l'exclusió financera (la falta d'accés als serveis bancaris bàsics i al crèdit) o l'endeutament excessiu de les llars; mentre que l'exposició als riscos socials és major per a les dones que per als homes. Al mateix temps, els grups de població més vulnerables, com les persones d'edat avançada (especialment les d'edat molt avançada i les dones d'edat avançada), les persones amb discapacitat, les persones amb malalties cròniques greus, les llars monoparentals, les famílies de renda baixa, els emigrants i determinades minories ètniques, es veuen afectats desproporcionadament per múltiples formes de privació”. Això és posar el dit a la nafra de la crisi social! El que hauria d’interessar a tothom és saber si les dinàmiques dels mercats laborals i els sistemes de protecció social ajuden a frenar aquestes “noves formes de pobresa” o el que fan és incentivar-les.


Les retallades a les prestacions de desocupació (especialment en el subsidi per a les persones aturades majors de 55 anys i en el Pla “PREPARA” per a aquelles persones que han esgotat la prestació que els hi pertocava) són causa important de l’ empobriment de bona part de la ciutadania. Les dades del mes de desembre de 2013 (última informació disponible) ens informen que a Balears les persones beneficiàries són 98.103 i que han disminuït en un 1,4%, en relació al mes de desembre passat. Però el més important és que, mentre les persones que cobren Prestació Contributiva (la que es cobra en funció del que cotitza, sempre que s’hagin acumulat un mínim de 360 dies de cotitzacions) baixa un 3,3%, les que cobren subsidi es mantenen pràcticament igual, entorn de les 42.600 persones. Val a dir, idò, que cada pic hi ha manco persones que acumulen un any de feina abans d'anar a l’atur. La temporalitat i la precarietat manen!


Dues coses més: Per una banda dir que la quantia mitjana de la Prestació Contributiva és de 911,5 euros/mes; i per una altra advertir que no he parlat de taxa de cobertura de la prestació  de desocupació sobre la base dels registres del SOIB. No ho he fet per una raó elemental: La xifra d’atur registrat és tan poc il·lustrativa de la realitat del mercat laboral que, si li féssim excessiu cas, hom podria dir que aquesta taxa és del 107,6%. Com és possible aquest disbarat? Perquè la dada oficial d’atur registrat de desembre passat era de 89.103, i resulta que aquest mateix mes hi ha 91.215 persones aturades amb alguna prestació. Conclusió: La dada d’atur registrat exclou a massa persones que realment són aturades.


Tanmateix, hi ha d’informació sobre taxa de cobertura de la prestació de desocupació. La que ens proporcionava l’ EPA del quart trimestre 2013 que, en resum, ens diu que: 1.- A les Illes Balears la taxa de cobertura de la prestació per desocupació és del 34,2%, és a dir, només una de cada tres persones aturades percep prestacions, i, per tant, hi ha més de setanta mil persones en atur que no perceben cap prestació. 2.- La menor taxa de protecció la tenen els joves menors de 30 anys: Un 21,9%, per tant, només un de cada cinc percep prestació i hi ha gairebé trenta mil joves sense prestacions. 3.- Les dones tenen una taxa de protecció del 27,2%, dotze punts inferiors a la dels homes. 4.- Les persones entre 30 i 44 anys tenen una taxa de protecció del 33%, una de cada tres percep una prestació i gairebé quaranta mil persones d'aquesta edat no són perceptors de prestacions.


Disculpau la simplificació, però per fer front a la crisi social hi ha dos camins: “Fotuts, fotudes, banyuts i banyudes” o que es “foti la Troica+PP”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada