dimecres, 5 de juny de 2013

Les trampes de l'estadística d'atur registratSi fiam la sortida de la crisi, i la conseqüent millora social i d'ocupació,  a la temporada turística i resulta que el mes de maig acaba amb 76.124 persones inscrites en els registres d'atur, és senyal que comencam malament la temporada . I si hom repara que en el cinquè  mes de l'any s'han registrat un total de 49.883 contractes nous, dels quals 44.350 són temporals i només els 5.533 restants són indefinits, és evident que comencem molt malament. I si, a més a més, tenim present que els contractes que es diuen indefinits inclouen els que teòricament són fixos però que, al tenir un període de prova d'un any, els converteix en precaris - precaris (el nyap de la Reforma Laboral de 2012), els fixos discontinus, i els contractes a temps parcials, és evident que la temporada turística comença molt i molt malament. Tot i que, en matèria d'ocupació i atur, convé no fiar-se massa dels miracles, em sembla que, per tancar l'any turístic amb bons resultats laborals, els necessitarem.

És veritat que l'atur registrat del mes de maig és inferior (-7.917 persones, un -9,42%) al del mes anterior i que en termes interanuals també ha baixat en 6.390 persones (un -7,74%). La variació mensual és absolutament normal i purament estacional (per exemple, l'any 2012 la variació de maig sobre abril va ser de -7.293 persones registrades, és a dir un -8,12%). Allò que és més excepcional és la baixada interanual perquè, en combinació amb la pujada de les afiliacions a la Seguretat Social (+4.339 persones, podria indicar que s'està creant ocupació. Vegem si això és així.

Per una banda, la baixada interanual d'atur registrat en el col·lectiu d'estrangers és de 3.408 persones, és a dir,  acumula més de la meitat del total de la baixada. Vol dir això que es crea ocupació especialment per a persones estrangeres? No sembla versemblant. La explicació està en la baixada de la població activa pel procés d'emigració d'estrangers  del mercat laboral balear que, per cert,  es vol incentivar (vegeu aquí.) Per un altre costat, la variació interanual de l' atur registrat del sector de la construcció és espectacular: Un -14,5% en termes relatius i -2.259 persones en nombres absoluts. És possible que  s'hagi generat tanta ocupació a la construcció? És igualment inversemblant.  Allò que succeeix és que aquest sector acumula el major nombre d'aturats desanimats (persones que no renoven la demanda d'ocupació perquè acaben les prestacions i no veuen cap perspectiva d'oferta de feina). Aquest major desànim dels aturats provinents d'un sector absolutament masculinitzat com el de la construcció, explicaria en bona part el fet de que el descens de l'atur registrat masculí sigui major que el femení (-3931 homes i -2.459 dones).

Aquests dos fenòmens –procés migratori d'estrangers i atur desanimat- són la clau per entendre que l'atur registrat baixi sense que hi  hagi creació d'ocupació. Aquesta hipòtesi queda corroborada pel fet que l'atur registrat baixi més que l'augment de les afiliacions a la Seguretat Social. Recordi's que el total de registres d'atur baixa en un any en 6.390 persones, mentre que les afiliacions a la Seguretat Social augmenten només en 4.339 persones. Qualsevol analista mínimament  rigorós del mercat de treball sap que, en base a les dades registrals,  només es pot intuir creació d'ocupació quan l'augment de les afiliacions a la Seguretat Social és superior a la baixa de l'atur registrat.

Tots aquests “tecnicismes” no ens haurien d' ocultar una dada diàfana: En el mes de maig hi ha 28.669 persones que fa mes de 12 mesos ininterromputs que romanen inscrites a l' atur. L'atur de llarga durada representa el 37,7% del total d'atur registrat, un 11,3% més que ara fa un any!

Tanmateix, una lectura interessada  i tenint en compte que els registres del SOIB i de la TGSS tenen més trampes que una pel·lícula de Fu Manchú, permet una lectura esbiaixada a la propaganda i al fals optimisme.  En qualsevol cas, ho repeteixo una altra vegada, l' instrument que millor fotografia la realitat del mercat laboral és l' EPA. Un exemple per justificar aquesta afirmació: Segons les dades que es varen fer publiques ahir, l'atur juvenil és del 9,4% al conjunt del Regne d'Espanya i de l' 11,0% a les Illes Balears. En el darrer any ha baixat un 6,6% al conjunt d'Espanya i un 19,7% a les Illes. Si fos així no seria una de les màximes preocupacions europees. Ho es perquè per mesurar-lo s'empra l'EPA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada