diumenge, 26 de maig de 2013

PP (Pensions Precàries) 
La publicació de la nòmina, corresponent al mes de maig 2013, de les pensiones contributives és molt útil per reflexionar sobre la més que provable retallada que ens ve a sobre. Què vol reformar la troica? Perquè el govern del PP  munta un Comitè d'Experts totalment al·lèrgic a les pensions públiques? (vegeu informació aquí) Perquè parlen de factor de sostenibilitat quan volen dir  privatització? Hi ha algú que se preocupi per la suficiència i equitat de les pensions?

La suficiència de les pensions  contributives públiques -principalment la de jubilació-  a més de ser un precepte constitucional[1], és un aspecte clau per a la cohesió social i per a que el país no s'empobreixi a un nivell insuportable. El nombre de persones que, posem pel cas, en aquest mes de maig cobren pensions és de 9.037.597 en el Regne de Espanya (174.346 a les Illes Balears). La pensió mitjana del mes de maig  es de 855,54 euros al mes en el conjunt de l'estat i de  les illenques un 9% menys (784,37 euros). Per tant, qualsevol  retallada a aquest ampli col·lectiu que té uns ingressos tan ajustat pot ser catastròfic en termes de suficiència, cohesió i justícia social.

El cas de la pensió de jubilació és encara més punyent perquè és el col·lectiu de pensionistes majoritari (5.430.419 en el conjunt del Regne d'Espanya i 106.604 a Balears) i, donat que aquesta pensió és la que té un aspecte més  substitutiu del salari o de l'ingrés dels autònoms, és mal de suportar una retallada a pensions mitjanes de 978,34 euros al mes pel conjunt d'Espanya i de 895,86 pel que fa a les de les illes. I tanmateix és la que  troica  (i el PP a les seves ordres) té més  entre sella i sella.

Perquè? Idò perquè -sense menystenir les altres: invalidesa, viudetat, orfandat, a favor de familiars-  les de jubilació són les pensions que, en els darrers anys  han anat millorant en suficiència. A tall d'exemple val a dir que, amb les dades disponibles, les noves pensions de jubilació reconegudes en el passat mes de març tingueren en el conjunt del Regne d'Espanya una quantia mitjana de 1.280.88 euros al mes i de 1.120,51 pel que fa a les 516 pensions noves illenques.  Aquesta modesta millora és fruit d'una correlació de forces no del tot desfavorable, per la repercussió electoral i capacitat de mobilització social per oposar-se a qualsevol retallada injustificada i no dialogada, de les pensions.

Està  clar que la troica,  de la mà del  PP,  ha decidit retallar les pensions  actuals i  futures. La idea (la mala idea) és que els i les  pensionistes  siguin una part important de la nova classe social que, en el seu molt recomanable primer llibre traduït al castellà,  Guy Standing  titula  EL  PRECARIADO.  Una dada que corrobora aquesta tendència:  L'Enquesta a les persones sense llar que ahir publicà l'INE (disponible aquí)   ens informa que al Regne d'Espanya hi ha 710.000 persones jubilades sens llars, un 1,6% del total. Quants hi ha a les Illes Balears?

Aquesta deriva  es pot evitar, clar que si!.  Però cal mobilitzar-se. El dia 1 de juny és  una bona ocasió: Els pobles units contra la troica.

[1] L'article 50 de la Constitució Espanyola diu que “Els poders públics garantiran, mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada