dimarts, 3 de març de 2015

No qualsevol ocupació protegeix de la pobresa


He manllevat la frase amb què titul aquestes línies de l'informe "El estado de la pobreza" de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social d'Espanya (EAPN en l'acrònim de European Anti Poverty Network) que, entre altres moltes coses, palesa que arreu del regne d'Espanya l'any 2013 hi havia un 11,7% de treballadors en situació de pobresa. I a casa nostra? Tenint en compte que l'índex d'estacionalitat espanyol va ser del 0,42% i l'illenc del 26,10%, es pot inferir que el percentatge de treballador i treballadores pobres a Balears era bastant superior a l'11,7%. Tanmateix aquest d'EAPN és un de la quarantena d'informes que trobareu comentats en el número 17 de Panorama sociolaboral Gadeso (disponible a gadeso.org). Val a dir que, aquesta publicació digital és una selecció d'estudis i informes sobre el mercat laboral, publicats per institucions, entitats i organitzacions de l'àmbit internacional, europeu, espanyol i, lògicament, illenc d'una molt plural orientació. Òbviament la lectura que se'n fa d'aquest conjunt de materials posant més o menys èmfasi en una informació o en una altra i de les conclusions que es plantegen, en bona part és responsabilitat meva. Però en cap cas trobareu una dada i/o informació comentada que, excepte en contades excepcions, no tingui una autoria aliena a la Fundació Gadeso.

Com en els setze números anteriors, aquest Panorama sociolaboral s'estructura en diversos apartats: Els informes de conjuntura, els monogràfics, els sectorials, els de perspectives, i algun informe que no ha encaixat en aquesta classificació però que, per la seva vàlua, incloem en l'apartat de l'informe recomanat. En cada un d'aquests apartats abunden els que analitzen l'extensió i agreujament de la precarietat laboral i social (la desprotecció per desocupació és força preocupant) i, per tant, posen en el centre del debat la pobresa laboral en el mercat laboral de Balears i d'arreu del regne d'Espanya. Aquest és, sens dubte, el tema clau de l'actual conjuntura sociolaboral que, si hem de fer cas a les perspectives quantitatives i qualitatives més o manco immediates, sembla tenir un perill real de cronificació.

Justament, el grup de treballs que contenen elements de prospectiva és part important d'aquest recentment publicat Panorama sociolaboral: començam citant tres publicacions de l'Observatori de les Ocupacions del SEPE (l'antic INEM), "Perfils de l'oferta d'ocupació 2014", "Activitats econòmiques amb tendència positiva en la contractació" i "Ocupacions amb tendència positiva en la contractació", que, pel que fa al mercat laboral illenc, conclouen que no hi ha canvis significatius en relació amb anys anteriors: Els perfils de les ocupacions més demanades segueixen estant relacionades amb el turisme i els serveis a les empreses, mentre la demanda d'ocupacions i la contractació al sector industrial va a la baixa. El relat segueix amb el document d'expectatives turístiques per 2015 d'Exceltur referides a Balears, val a dir que són positives quant a negoci, però no hi ha previsions d'ocupació laboral (sic). Un altre informe amb bones expectatives econòmiques en general i en el sector turístic balear és tampoc fa cap previsió de millora en el mercat laboral.

Tot seguit es comenten un grup d'informes d'abast estatal (de Manpower, Fedea, PwC, i Fundació BBVA-IVIE) amb un denominador comú: Poca creació d'ocupació en l'escenari immediat i el que, eventualment, es creï serà precari. I concloem amb dos informes bastant contundents: Per una banda el titulat "Trabajar en 2033" de la consultoria PwC España, en el qual es pot llegir que Espanya no recuperarà el nivell d'ocupació prèvia a la crisi fins a 2033 i que en 20 anys hi haurà més autoocupació, més treball temporal i més pluriocupació i, per un altre costat, un de l'OIT, "Crecimiento con empleo", que pronostica que caldrà esperar fins a 2023 per restablir l'ocupació als nivells de 2007.

Amb tot plegat em sembla molt agosarat parlar de recuperació econòmica i és pura temeritat parlar de millora del mercat laboral, si més no, en termes d'inclusió social, perquè... no qualsevol ocupació protegeix de la pobresa. That is the question!


Publicat originalment a Diario de Mallorca (3-3-15) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada