dimecres, 6 de maig de 2015

De la precarietat integral, a l'esclavitud light


Les dades de registres administratius que, mes a mes, es donen a conèixer i que, per cert, no estan dissenyats per observar l'evolució del mercat de treball, en cada lliurament necessiten un major treball de descodificació. Succintament les dades corresponents al passat mes d'abril són les següents: 1.- Atur registrat: 66.756 persones (variació mensual del -11,10% i interanual del -11,92%). 2.- Contractes registrats: 42.087 (un augment del 25,1% en relació al mes anterior, i un +7,1 en relació al mateix mes de 2014). 3.- Mitjana d'afiliacions a la Seguretat Social: 419.843 persones (+ 9,13% que el mes anterior i un creixement del 5,75% sobre el mes d'abril de l'any passat). 4.- Persones aturades beneficiàries d'alguna prestació al març (la informació se subministra amb un mes de retard): 61.436 (un 13% menys que l'any passat).

Descodifiquem aquestes xifres:

1.- La dada de persones apuntades a les llistes del SOIB (descomptat el cada vegada major nombre que, fruit del seu desànim, no s'apunten) o DENOS (acrònim en castellà de Demandants d'Ocupació No Ocupats). Aquesta categoria administrativa inclou als Fixos Discontinus que no estan treballant. Resulta que abril va tancar amb 68.406 DENOS, és a dir amb 1.650 persones més que la xifra oficial de “atur registrat”. Això ens podria estar indicant que, malgrat la “Setmana Santa”, a l'abril no han començat a treballar tots els Fixos Discontinus de la “indústria turística”, o que aquest tipus de relació laboral s'està estenent a activitats econòmiques que no són pròpiament cícliques. Òbviament el descens mensual d'atur registrat és purament estacional. Mentre que la variació negativa interanual té molt a veure amb dues claus: a) L'acceleració de la torbo-rotació en la contractació (tingui's en compte que la dada d'atur registrat és la de l'últim dia del mes i, no reflecteix les entrades i sortides durant el mes. b) Encara que es va alentint, àdhuc estem en presència d'una disminució de la presència de persones estrangeres al mercat laboral formal illenc. Aquest col·lectiu és el que més fàcilment es desanima i, una vegada acabades les prestacions, no renoven la demanda d'ocupació perquè tornen als seus països d'origen o migren cap al mercat laboral irregular. Aquesta és l'explicació que mentre la xifra global d'atur registrat baixi un 11,92% en un any, la del col·lectiu d'estrangers ho fa gairebé un 16%. c) Seguim amb un alt percentatge (35,6%) d'atur registrat de llarga durada, sense que ningú es preocupi per les persones que poden esdevenir en “inocupables”.

2.- Contractes registrats: Dels 42.087 contractes registrats, el 86,6% són temporals i d'aquests, el 42% són d'una durada inferior a tres mesos. Lamentablement, al moment d'escriure aquestes línies, no dispòs de la xifra de contractes nous a jornada partida. Però permetin-me recordar que, segons el Ministeri d'Ocupació, durant el primer trimestre de 2015, el 41% del total de contractes registrats en el regne d'Espanya eren a temps parcial.

3.-Afiliacions a la Seguretat Social: Aquesta és una dada que cada vegada explica menys coses. En primer lloc perquè, en ser una mitjana, no sabem quantes afiliacions de pocs dies d'una mateixa persona es computen per fer el càlcul. En segon lloc perquè, com no es publica l' informació de la seva evolució en termes homogenis a la d' afiliacions a temps complet, és possible que creixi el nombre de les afiliacions però baixi en moltes llars la intensitat de l'ocupació, i, com a conseqüència d'això, que augmenti el nombre de treballadors i treballadores en situació de pobresa laboral.

4.- Persones aturades beneficiàries de prestacions: Per saber el grau de protecció de les persones en atur registrat no podem utilitzar aquesta dada, car, per exemple, els Fixos Discontinus poden tenir prestació i mai figuren en atur registrat. Per calcular la taxa de protecció no ens queda més remei que acudir a l'EPA (veure aquí). Tanmateix, la dada feta públic ahir és un indicador més de la baixada de prestacions per desocupació i, alhora, de la degradació d'aquesta protecció: aquest any les prestacions contributives només representen el 37.6% (l'any passat eren el 39.8%).

A tall de conclusió: 1.- La contractació de molt curta durada, és cada vegada més una fórmula de control de la mà d'obra (i de reducció de costos laborals) que no es compadeix amb els pronòstics d'una temporada turística més o menys estable quant a la seva durada. 2.- El realment important és saber si, en paraules del filòsof Franco Berandi, el mercat laboral illenc es mou des d'una precarietat integral a una esclavitud light. No hi dubta que la reforma laboral de 2012 ha funcionat com un potent dissolvent del, encara que imperfecte, caràcter inclusiu del mercat de treball; i ho ha fet fins a tal punt que l'abordatge de la pobresa laboral comença a figurar als programes polítics. L'exemple més desvergonyit és el de Ciutadans que amb el nom tècnic de "Complement Salarial Anual Garantit” (vegeu pàgina 7 d'aquest  document)  proposa una ajuda –de quantia no especificada– que complementaria els ingressos laborals de les llars amb salaris baixos. És a dir, que els contribuents pagaríem part del que els empresaris no paguen per treballs de baixa remuneració. Una forma de suavitzar l'esclavitud o una forma de suavitzar la poca vergonya? Vostès diran!


Publicat originalment a EL PERISCOPI (6-5-2015) 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada