dilluns, 3 de març de 2014

Combatre l'atur (dels majors de 45 anys, també)


El meu comentari d'avui a EL PERISCOPI


El Periscopi ha donat bastant informació i opinió sobre les Jornades organitzades perAMPEB (Asociación de Mayores Parados por el Empleo de las Islas Baleares) que, amb la col·laboració de Fundació GADESO, es celebrà la setmana passada. Permeteu-me que comparteixi amb vostès unes pinzellades de la meva intervenció a la Taula Rodona amb la qual es varen concloure les dites jornadesAMPEB.

Les coses que no funcionen: Fa massa temps que s'apliquen les mateixes polítiques per gestionar la crisi i les coses no milloren substancialment. Per tant resulta evident que no funcionen les polítiques únicament d'austeritat  despietada; la deducció de salaris i costos laborals d'entrada generalistes que han baixat un 20% durant l'any 2013 i que ara es volen abaratir més amb la “tarifa plana dels 100 euros per cotitzacions a la Seguretat Social; la política de desigualtat a través de la negació de la negociació col·lectiva (fixau-vos que els salaris dels directius han crescut un 6,9%, mentre que el de les categories intermèdies ha baixat un 3,8% i el de les categories baixes ho ha fet en un -0,4%). Tampoc funciona la política de Formació Professional. La dual és gairebé impossible amb un teixit empresarial bàsicament de petita i micro empresa i la formació ocupacional necessita ser “rescatada” de l'actual discurs de la competitivitat darwiniana per a ser retornada a les polítiques púbiques d'ocupació. En definitiva, no funciona l'absència d'acord social i econòmic.

Les coses que caldria fer: 1.- Impulsar una cultura de pacte per a afrontar la sortida de la crisi. 2.- Un acord contra la pobresa i l'exclusió social. 3.- Un Pla d'Ocupació i una diagnosi sociolaboral pactat. Cal identificar els col·lectius específics en funció de diagnosi i no d'apriorismes.  4.- Cal treballar per a un canvi de “model” hem de créixer i prosperar amb una certa diversificació.

Les coses que pens s'haurien de fer urgentment: És urgent estudiar la percepció que la societat balear en té de les persones en atur i de la percepció que  d'elles mateixes tenen les persones aturades. Cal parlar de situació de working poor, és a dir, de treballadors i treballadores pobres i d'una de les noves problemàtiques és la del creixent nombre de persones "inocupables". No debades, les dades de l'EPA ens confirmen que a les Illes Balears aquest fenomen ja és ben present entre nosaltres: les mitjanes de l'any 2013 ens informen que gairebé el 10% de la població aturada no ha treballat mai i la taxa d'atur de llarga durada és del 10,79%. És urgent repensar la salut laboral prestant atenció a la insalubritat de l'atur de llarga durada i de les noves precarietats. Més urgent és encara activar la Llei de Serveis Social de les Illes Balears incloent en la “cartera de serveis” una Renda Mínima en la línia del Consell Econòmic i Social Europeu i dur a la pràctica el compromís, assolit l'altre dia en el Parlament IB, d'instruir un % de plantilla mínima en funció de la categoria de l'establiment.

Obrir seriosament tres debats: a) La reforma dels mercats de treball en la direcció de fer-los manco flexibles. b) La Renta Bàsica de Ciutadania, com a dret a la llibertat material de la ciutadania i c) Garantir el dret al treball per a tothom. Menys parlar d'emprenedoria i més parlar de generadors d'ocupació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada