dimecres, 5 de març de 2014

Febrer 2014: progressam cap a una precarització laboral total

Publicat a www.elperiscopi.com

Les dades d’atur registrat i d’afiliacions a la Seguretat Social cada pic ens informen manco de la realitat del mercat laboral. Els registres d’atur poden baixar perquè la gent que hi està apuntada troba feina o perquè la situació del mercat de treball s’ha deteriorat tant que les persones deixen d'estar registrades per desànim, desesperació o migració. Això és el que passa a les Illes Balears des de fa molts mesos. No es crea ocupació, i no hi ha grans accions de Polítiques Actives Ocupació que, tot i ser generalment positives, provoquen un efecte estadístic de minva de l’atur registrat (les persones que participen en els programes de PAO no són considerades aturades registrades). L’atur registrat illenc del mes de febrer és de 98.218 persones, amb una variació mensual d’un -1,67% i una anual del -5,03%. Però, realment, el nombre de persones aturades és molt més gran. De fet, la xifra oficial d’atur registrat contrasta amb la de Demandants d’Ocupació, que és de 146.060 persones, perquè inclou, entre altres col·lectius, als Fixos Discontinus que, estant en situació d’atur, tampoc s’inclouen en la dada d’atur registrat.

Perquè baixen, idò, els registres d’aturats? Perquè el mercat laboral illenc continua expulsant estrangers (l’atur registrat de febrer, en termes interanuals, ha disminuït en 4.729 persones, de les quals gairebé el 40% són estrangeres). L’altre factor estadístic que fa baixar l’atur registrar és el desànim i la desesperació. Això queda bastant clar si es repara que la baixada més gran de registres d’atur interanual pertany al sector de la construcció (un -17,6%!). No sembla que aquest mes de febrer hi hagi hagut una revifada d’activitat en aquest sector en relació al mateix mes de l’any passat que faci possible una reducció de l’atur en aquest sector de 2.441 persones.

En qualsevol cas hi ha dues dades molt i molt preocupants: Per una banda, l’ atur registrat de llarga durada (més d’un any d'inscripció ininterrompuda, sense cap oferta de treball ni cap participació a cap programa de PAO) arriba a 28.214 persones, el 31,6% del total. Per una altre costat, preocupa la precarietat de la contractació. El 37% dels contractes registrats durant el mes de febrer tenen una durada inferior a 3 mesos i en els dos primers mesos de l’any el 86,86% del total de contractes són temporals.

Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, 347.921 de mitjana durant el mes de febrer, s’ha presentat com una bona noticia la variació mensual del +2,71% (9.183 afiliacions) i interanual del +1,07% (3.672 persones). Això s’ha de matisar molt. Primer, perquè és una mitjana, i no la dada del darrer dia del mes, que sol ser més exacta pel que fa a moviments d'altes i baixes de la Seguretat Social, sobretot en un context de contractacions extraordinàriament curtes, fins i tot de dies. Però allò més important és que s’ha de prendre en consideració que la dada publicada no ens informa de quantes afiliacions noves hi ha a temps parcial i quantes n’hi havia ara fa un any. Probablement en termes homogenis d’afiliacions a jornada completa la variació interanual seria negativa.

És curiós que es parli tan poc de les dades de prestacions de desocupació que també es varen fer públiques ahir, tot i que corresponents al mes de gener. Hi ha 13.450 sol·licituds noves de prestacions contributives, la qual cosa vol dir que hi ha una considerable pèrdua d’ocupacions amb una certa antiguitat. El nombre de persones en atur registrat amb alguna prestació baixa un 2,6% en relació al mes de gener de l’any passat. La quantia mitjana de la prestació contributiva és de 905,5 euros (un -1,5% en relació al gener de 2013) i la cobren un 52% de les persones en atur registrat (un 1% menys que ara fa any) amb prestació. La resta de persones en atur registrat que són perceptores de presentacions tenen subsidis de 426 euros.


Tot indica que progressam adequadament cap a una precarització laboral total. Que volem?  Una societat amb plena ocupació o una societat de gairebé esclavatge?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada