dimecres, 4 de novembre de 2015

Constitució: “… prestacions socials suficients … especialment en cas de desocupació”

Oficialment la xifra de persones aturades registrades en Balears en el mes d’octubre és de 67.344 (un augment del 19,13% en relació al mes anterior, i un descens del -10,82% en termes interanuals). No obstant això, convé mirar aquestes xifres amb certa precaució, ja que, per exemple, als Fixos Discontinus (FFDD) que van acabant el seu període d’activitat laboral no se’ls classifica com a “aturats registrats”. A aquesta xifra de 67.344 caldria afegir doncs les 24.467 persones “demandants d’ocupació ocupats” que és com es classifiquen, entre altres col·lectius, als FFDD quan s’inscriuen en el SOIB. Per tant,  sense tenir en compte el col·lectiu de persones parades desanimes davant la falta de prestació i/o programes de Polítiques Actives d’Ocupació (PAO), hem de parlar de l’entorn de 91.800 persones en atur en el mes d’octubre.
En qualsevol cas allò que és imprescindible és parar esment a algunes qüestions prou importants en la composició de l’atur registrat: La majoria (51,7%) són dones; l’atur registrat de menors de 25 anys és l’11,7% (7.853 persones) sobre el total, mentre que el de persones estrangeres representa el 19,9% del citat total. Però fonamentalment s’ha de posar en relleu la preocupant xifra de 21.532 persones aturades de llarga durada (més de 12 mesos ininterromputs). Aquest 32% sobre el total d’atur registrat representa un seriós risc d’avançar cap a la inocupabilitat. Per evitar-ho,  es precisen  urgentment Polítiques Actives d’Ocupació encertades !
I tanmateix també hem de posar l’accent en la mala qualitat de l’ocupació realment existent: Durant aquests deu primers mesos de l’any s’han registrat a les Illes Balears un total de 393.544 contractes, dels quals més del 88% són temporals. Cada mes es pot observar que la majoria dels contractes registrats són de menys de 3 mesos de durada, i aquest octubre –d’aparent menor activitat estacional- no és una excepció: Dels 34.553 contractes registrats, 17.392 són de menys de 3 mesos de durada, sent aquest contracte de curta durada el que, amb un +19,1%, més creix en relació al mateix mes de l’any anterior.
D’altra banda la mitjana d’afiliacions a la seguretat Social (454.755 a l’octubre, amb un augment interanual del 5,29%) no em sembla sigui un bon indicatiu del comportament de l’ocupació realment existent. Tot indica que incorpora molta afiliació d’escassíssima durada que fa que la mitjana aritmètica creixi. Però una cosa són les xifres i una altra les persones i, a tall d’exemple, no sembla molt versemblant que en el mes d’octubre de 2015 hi hagi hagut només 8.860 persones menys afiliades a la Seguretat Social que en el mateix mes de l’any 2008. Recordin quina era l’activitat econòmica en aquella època!
Amb les dades d’atur registrat, contractes, i afiliacions a la Seguretat Social corresponents a octubre es van publicar ahir les del mes de setembre referides a les prestacions per desocupació: Menys de sis de cada deu de les persones inscrites com a aturades registrades cobraven alguna prestació, i d’aquestes, un 54% únicament tenien dret al subsidi perquè no havien cotitzat suficient per cobrar prestacions contributives.
Arribat a aquest punt hom pot plantejar: Què diuen sobre aquest particular els grans defensors de la Constitució Espanyola del 78 que en el seu article 41 estableix: “Els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans, que garanteixi l’assistència i prestacions socials suficients davant situacions de necessitat, especialment en cas de desocupació”?
Publicat originalment a  El Periscopi 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada