dimecres, 5 de novembre de 2014

Visca l’atur de llarga durada, la temporalitat i la desprotecció!

Ahir es publicaren les dades del nombre de persones inscrites com aturades registrades i de la mitjana d’afiliacions a la Seguretat Social del mes d’octubre de 2014. Com ja és habitual cada mes a les Illes Balears, el discurs oficial és que anam pel bon camí: Que la xifra de 75.513 persones oficialment inscrites en atur és una bona noticia perquè representa una baixada interanual del 8,45%, i que també ho és l’augment d’afiliacions a la Seguretat Social d’un 6,69% en relació al mes d’octubre de l’any passat. Tanmateix hem de tornar a insistir que les variacions de l’atur i l’ocupació les mesura l’EPA, i no aquests registres administratius que mesuren altres coses.


A tall d’exemple s’ha de dir que el mes d’octubre acabà amb d’un total de 106.004 persones inscrites com a demandants d’ocupació. La diferencia entre aquesta xifra i la d’atur registrat està en què, entre altres coses, la primera inclou les persones amb contracte de Fixos Discontinus en atur i la segona no, perquè no són oficialment persones aturades registrades. Val a dir que, com hi ha un intens procés de conversió de contractes de tot l’any en Fixos Discontinus (contractes d’uns mesos), aquesta pèrdua neta d’ocupació no es reflecteix en la dada d’atur registrat.


Un altre exemple: l’augment mitjà d’afiliacions a la Seguretat Social és de registres administratius i no de persones. Amb la proliferació de contractacions a temps parcial i temporals (el 88,14% del total de contractes registrats a Balears en els deu mesos de l’any), cada vegada és més freqüent que molta gent tingui diferents altes en un mateix mes i que, a sobre, siguin afiliacions per poques hores (hi ha abundats casos d’afiliacions per una hora a la setmana). Per tant, és plausible que aquest celebrat augment del 6,69% d’afiliacions amagui una pèrdua neta d’hores treballades. Si més no, aquesta és la tendència que ens indiquen les dades de l’ EPA, de la Comptabilitat Regional i de l'Agència Tributària.


Però, més amunt he dit que els registres administratius mesuren altres coses. Quines? Fonamentalment les següents: 1.- L’atur de llarga durada (més d’un any ininterromput sense cap oferta de feina ni cap participació en algun programa de Polítiques Actives d’Ocupació). 2.- El percentatge de persones inscrites com a demandats d’ocupació que perceben alguna prestació d’atur (parlo de demandes d’ocupació i no d’atur registrat perquè els Fixos Discontinus, tot i que no conten com persones aturades registrades, poden tenir prestació). I 3.- El grau de temporalitat i parcialitat en la contractació. Quins són els resultats del mes d’octubre en aquests temes que sí que estan més o manco ben mesurats pels registres administratius esmentats? L’atur de llarga durada representa el 33,3% sobre el total d’atur registrar (fa no fa, igual que l’any passat i creixent més d’un 1% en relació l'any 2012). El percentatge de demandats d’ocupació que cobren alguna prestació és del 37%. I sobre la contractació ja s’ha indicat que el 88,14% del total de contractes registrats des de principi d'any són temporals i, pel que fa a la contractació a temps parcial, en un va intent de maquillar les dades (val a dir que la promoció del contracte a temps parcial és la gran aposta del Govern de Rajoy), no es facilita informació mensual juntament amb la resta d'informacions.

Tot plegat em sembla que el discurs oficial és un “visca l’atur de llarga durada, la temporalitat i la desprotecció a la persona aturada”!


Publicat originalment a www.elperiscopi.com (5-XI-2014)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada