dimecres, 3 de desembre de 2014

El que creix és l'atur desanimat (i no l’ocupació)

De les dades del mercat laboral del mes de novembre de 2014 que ahir es varen fer públiques, suggeresc parar atenció en dues: La d’atur registrat (84.311 persones) té un augment en relació al mes d’octubre de 8.798 persones (+11,65%) i, alhora, es registra una variació mensual negativa de -63.517 afiliacions a la Seguretat Social (-14,71%). No sembla massa lògic, veritat? Hom podia pensar que la majoria de les persones que causen baixa en l’afiliació a la Seguretat Social passen a fer més llarga la coa de l’atur. Però això no és cert per unes quantes raons, entre les quals són rellevants les següents: 1.- La dada d’atur registrat és una xifra del darrer dia del mes, mentre la d’afiliacions a la Seguritat Social és una mitjana mensual, per tant no són comparables. 2.- La informació referida a afiliacions es refereix a actes administratius i no a persones.  Amb tants contractes de tan curta durada (més del 49% del total de contractes registrats en el mes de novembre són d’una durada inferior als tres mesos) és possible que una sola persona acumuli més d’una alta en un sol mes) i, endemés és molt inconvenient fer comparacions si no es fan en termes homogenis d’afiliacions a temps complet (l’important estirabot del treball a temps parcial s’hauria de tenir en compte a l'hora d’oferir i analitzar les dades). I 3.- La dada d’atur registrat exclou a molta gent que, tot i estar aturada, no reuneix els requisits administratius per ser considerada aturada registrada.

Però, amb tot plegat, ¿Com és possible que hi hagi tanta diferència entre l’augment de l’atur registrat a 30 de novembre i la baixada mitjana mensual d’afiliacions a la Seguretat Social? L'explicació rau en el següent: Les persones inscrites en el SOIB el darrer dia del mes passat com a Demandants d’Ocupació eren 141.442 (35.438 més que el mes d’octubre). Aquesta xifra d’ inscripcions en demanda d’ocupació reflecteix molt millor que la d’atur registrat el nombre de persones en situació d’atur que, per cert, i en coherència amb la dinàmica estacional del nostre mercat laboral, hauria crescut un 33,4% en un mes. Val a dir que, dintre d’aquesta categoria de “demandants d’ocupació” del mes de novembre s’hi inclou un total de 51.290 “demandants d’ocupació ocupats” que és la simpàtica definició que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social dóna als Fixos Discontinus que estan en atur i, com se sap, no figuren a la categoria administrativa d’atur registrat. Vistes així les coses, s’entén millor que amb una baixada 63.517 afiliacions mitjanes a la Seguretat Social, l’atur registrat de finals de novembre només baixés en 8.798 persones.

Si hom pren en consideració que la xifra del nombre de persones Demandants d’Ocupació ha tingut una variació de moderada baixada del -6% interanual en un context d’un gran pes de l’atur de llarga durada (en el mes de novembre representa el 30 % del total del registrat, i en els últims dotze mesos no ha baixat d’aquest percentatge en cap cas) és fàcil concloure que augmenta l’atur desanimat (les persones que, una vegada esgotades les prestacions, deixen de renovar l’ inscripció al SOIB desanimades per la manca d’ofertes de treball). Malgrat que alguns s’entestin a parlar de millores en el mercat laboral illenc, la realitat és de profund desànim per dues raons: 1.- Una temporalitat  estructural. Val a dir que del total de 369.068 contractes registrats en els onze primers mesos de l'any, el 88,12% són temporals (inclosos en el 12,88% de contractes indefinits els que tenen un any de prova durant el qual l’acomiadament es pot produir sense causa i amb zero indemnització). 2.-Pobresa laboral a l’alça i prestacions de desocupació dramàticament a la baixa. D’aquest darrer assumpte (que és clau en el procés d’empobriment d’una bona part de la societat de Balears)en parlaré a un pròxim article.

Publicat originalment a www.elperiscopi.com ( 3-XII-2014)

Foto. Rafel Borràs (agost 2014).  Cal·ligrafia xinesa . Museu de Xangai

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada