dilluns, 15 de desembre de 2014

La influència de la tecnologia sobre l’ocupació


Aquest cap de setmana passat, la Fundació Gadeso hem publicat el número 44 de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO (disponible aquí)  dedicat a esbrinar la situació del comerç electrònic a les Illes Balears. És el quart d’una sèrie dedicada a observar l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a les Illes Balears, en la qual  ja s’han analitzat la situació actual de l'ús que d’aquestes tecnologies se’n fa a les empreses, en els habitatges, i les persones de 16 a 74 anys. Hi haurà altres ocasions per comentar el contingut concret de la publicació. Avui només vull fer una reflexió i un prec.

A  tall de darrera conclusió, Temes Socioeconòmics núm. 44, s’afirma: “Igualment cal una reflexió sobre els efectes en el mercat laboral. El comerç electrònic combina la massiva utilització de TIC en l’activitat econòmica amb la tendència a la concentració en grans corporacions empresarials. En aquest sentit és molt significativa la notícia referida a Amazon als EUA: El titular afirmava “L’empleat contra una tropa de 15.000 robots”. En el cos de la notícia, s’especifica que la multinacional de comerç electrònic ha automatitzat els magatzems i evidència el futur incert dels treballadors no qualificats als EUA i, alhora, s’informa que les vendes d’Amazon pugen un 20% i la plantilla només un 14%.”
La qüestió és que per fer aquestes publicacions de la Fundació Gadeso sobre les TIC, i algun altre treball sobre el futur del treball depenent (assalariat), he llegit  uns quants informes i alguna literatura que tracta de la influència de la tecnologia sobre l’ocupació. És una reflexió que s’ha de fer. A tall d’exemple paga la pena saber fins a quin punt la robotització i digitalització de cada pic més tasques productives o de prestació de serveis, influeix en la generació, manteniment i qualitat de les  ocupacions.

D’entrada suggeresc prendre en consideració tres Informacions que he emprat en els últims dies: 1.- Segons l’OIT, el creixement vindrà sense ocupació, doncs el sector productiu continuarà reduint despeses i en la composició dels costos els generats per la mà d'obra són dels més flexibles”. 2.- Segons el Think Tank Bruege, més de la meitat dels llocs de treball a Europa seran exercits per màquines. 3.- El professor de Stanford i de Singularity Unversity, Paul Saffo -que passa per ser el gran guru de la “tecnologia intel·ligent”- afirma: “Li garantesc que qualsevol que digui que les màquines “no poden fer tal cosa” es penedirà. Al Japó ja n’hi ha que fan sushi… a la seu de San Francisco estem instal·lant un robot que fa còctels. No és una qüestió d'intel·ligència, sinó de resolució de tasques.”

El prec és que facem la reflexió. Els avanços tecnològics estan afectant l’ocupació assalariada, les qualificacions necessàries, els salaris, i l’economia en el seu conjunt. Sense apriorismes, pensem-hi. Pot ser la humanitat ha arribat al bon punt de poder fer un gran -i just- repartiment del treball realment existent, i repartit millor la riquesa amb la implantació d’una Renda Bàsica incondicional. Pensem-hi!

Publicat originalment  a www.elperiscopi.com (15-XII-2014)


Foto de Sebastião Salgado. Exposició ““The Modern Face of the Worker”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada