diumenge, 31 de juliol de 2016

Balanç laboral primer semestre 2016: Precarietat, pobresa laboral i desigualtat

A l'espera de conèixer els resultats de l'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponent al segon trimestre d'enguany el dijous vinent, es pot avançar un balanç provisional de la situació laboral a les Illes Balears: Com, de moment, el model productiu illenc no s'ha modificat gens ni mica, i les normes que regulen el funcionament del mercat laboral -singularment la Reforma Laboral del 2012 i els seus desenvolupaments- segueixen operant, el tret principal de la situació laboral illenca és la degradació del factor treball a força de més i més intensa precarietat laboral que, alhora, constitueix un vector fonamental en l'extensió de la pobresa laboral, i un component principalíssim de la desigualtat creixent.

La dada del primer semestre de 2016 que em sembla més rellevant -i que no admet cap altra interpretació car les xifres són d'un registre ad hoc- és la de la contractació: S'han registrat un total de 263.043 contractes, dels quals 33.820, un 13% del total, són indefinits (tot i que no sabem quants són falsament indefinits, és a dir, amb un període de prova d'un any, durant el qual l'acomiadament no requereix cap justificació i el cost és zero), i, a sobre, d'aquest total d'indefinits, un 44% són Fixos Discontinus!

Pel que fa als contractes temporals, el nombre total s'enfila fins als 227.766, un 86% del total. Val a dir que, gairebé la meitat d'aquests contractes temporals, són d'una molt curta durada, és a dir de menys de 90 dies. Finalment, cal assenyalar que en el primer semestre de 2016 s'han registrat un total de 540 contractes classificats en la categoria "d'altres" (de col·laboració social, per jubilacions especials als 64 anys, etc.), i 917 contractes formatius (en pràctiques i en formació). Aquesta minsa xifra de contractes formatius demostra l'escassíssim interès empresarial per la incorporació de la joventut al treball per la via de la formació o les pràctiques remunerades. Es prefereix, sens dubte, la beca i/o les pràctiques no remunerades! Per cert, suggeresc que, urgentment, les autoritats autonòmiques competents en matèria de treball ens informin de quin és el nombre de becaris i becàries a Balears. És una vergonya que no existeixi cap registre a partir del qual hom pugui avaluar la magnitud del "becariat" insular!

En qualsevol cas, la dada que em sembla més rellevant és la que fa referència a la contractació a temps parcial, que arriba a ser un 31% del total dels contractes registrats. Aquest percentatge il·lustra l'espectacular estirabot del treball a temps parcial en els últims anys. Compari's amb, posem per cas, els sis primers mesos del 2008 en els qual aquest tipus de contractació tot just arribava a ser un 19% del total de contractació registrada.

Quin és la conclusió de tot plegat? Curt i ras: Tanta -i tan extrema- temporalitat, i tanta parcialitat en la contractació registrada de ben segur que provoca una situació estructural de pobresa laboral, és a dir, l'existència de cada vegada més gent amb una ocupació formal a canvi d'unes retribucions salarials inferiors a la quantitat considerada com el llindar del risc de pobresa (8.011 euros anuals per persona en 2014). Altrament dit, en els sis primers mesos del 2016 les dades de contractació permeten sostenir que, encara que, quantitativament, el mercat laboral s'hagi dinamitzat (i existeixi menys frau gràcies a les campanyes contra la irregularitat laboral impulsades pel Govern de les Illes Balears), molts dels ascensors socials, que en el seu moment es van aturar, segueixen en stand by, i, hem tem que els propers estudis de condicions de vida ens indicaran que un bon percentatge de famílies illenques segueixen vivint en unes condicions de gran precariat vital com a conseqüència de patir manques materials severes. És a dir, la manca d'un mercat de treball inclusiu de debò ha esdevingut en una de les causes, no única però sí de les principals, de la creixent desigualtat.


Publicat originalment a dBalears (25-VII-2016)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada