dilluns, 19 de gener de 2015

Sobra mes per a tan poca pensió


Amb la publicació del número 45 de Temes Socioeconòmics Gadeso (disponible aquí)) hem iniciat una sèrie de balanços del que ha passat a les Illes Balears a l'àmbit social i laboral durant 2014. Començam amb el punt referit a les pensions públiques de la Seguretat Social, fent referència al total de la cistella d'aquestes prestacions (per incapacitat, jubilació, viudetat, orfandat i ajuda a familiars), amb un esment especial a les pensions de jubilació. Val a dir que empram les dades de desembre perquè, en matèria de pensions en vigor, es pot considerar la mitjana del que ha succeït durant l'any. Quines són les informacions més rellevants? Succintament es podria dir que:

1. El total de població balear beneficiària de pensions de la Seguretat Social arriba, en 2014, a 179.912 persones, el 16% del total de població censada. L'any 2014 registra un creixement de 2.748 persones beneficiàries (+1,6%) en relació a l'any anterior. 2. El col·lectiu majoritari és el de pensionistes de jubilació, amb 111.580 persones (el 62% sobre el conjunt de persones beneficiàries). 3. El segon grup en importància és el de pensionistes de viudetat, que suma un total de 44.080 persones. És a dir, una de cada quatre pensions pagada és de viudetat. 4. L'any 2014 acabà amb un valor mitjà del total de pensions en vigor a Balears de 805,55 euros (un 8,1% menys que la mitjana espanyola). 5. En el període 2009-2014 el nombre de pensions de jubilació s'ha incrementat en 16.150 persones (un 19,9%). 6. En 2014, la quantia mitjana de la pensió de jubilació va ser a Balears de 923,70 euros. En el període 2009-2014, aquesta quantia ha augmentat per a Balears en 144,77 euros, és a dir un 18,6%; i pel conjunt d'Espanya ha crescut en 146,20 euros (un 17%). 7. Hi ha una lleugera disminució del diferencial negatiu del valor mitjà de les pensions de jubilació illenques en relació a les del conjunt de l' Estat. L'any 2009 aquesta diferència era de -9,3% i l'any 2014 acabà en un -8,3%.

Més enllà d'aquestes dades objectives, m'interessa reflexionar sobre la percepció ciutadana d'insuficiència de les pensions. És una percepció molt consolidada que, pel que fa a Balears, es pot observar en els baròmetres de Gadeso (Quaderns Gadeso número 266 de novembre 2014), o en referència al conjunt d'Espanya, en l'estudi titulat El comportamiento ciudadano en la planificación de la jubilación, recentment publicat per la Fundación Edad&Vida i VidaCaixa i que el podeu consultar a la secció de dossiers de www.gadeso.org. Tanmateix allò que convé no perdre de vista és que tot indica que la percepció ciutadana sobre l' insuficiència de les pensions s'estén i té base en fets objectius.

En aquest sentit, no deixa de ser paradoxal la coincidència dels efectes de la major crisi social coneguda en molt de temps amb una ofensiva de calat per fer negoci privat amb les pensions. Per una banda, constatem que les pensions públiques -que han estat sempre una peça fonamental per a la cohesió social-, a causa de la crisi s'han convertit, per a un gran nombre de famílies, en un imprescindible matalàs per a no agreujar el procés d'empobriment de moltes llars copejades per la greu crisi, l'atur i les polítiques de retallades dels serveis socials bàsics. I, per una altra banda, observam que la promoció dels Plans Privats de Pensions revifa dia rere dia. No tinc cap dubta que és una prova més d'aquesta societat dual que ens han dissenyat com a sortida de la crisi.

En el camp de les pensions, especialment en el de les de jubilació, es juga una aferrissada lluita de poder una mena de Joc de trones plantejada en els següents termes: Com més economia determinada i governada privadament segons les regles de les mercaderies i no dels drets, més poder tenen els mercats i menys la societat. No està escrit qui guanyarà aquesta lluita entre mercats i democràcia, però el fet cert i segur és que la prolongació de la situació de crisi social ha fet que cada pic hi hagi més pensions manifestament insuficients per arribar a fi de mes. I això és poc democràtic, si més no, pels que no concebin la democràcia al marge de la pulsió igualitària.


Publicat originalment a Diario de Mallorca (18.01.2015)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada