dijous, 3 de setembre de 2015

Mercat laboral: No tothom ha fet l’agostEl nombre de persones apuntades com aturades a les oficines del SOIB en acabar el mes d’agost era de 54.437. La qual cosa significa que aquesta xifra ha baixat un -12,74% (-7.945 persones) en relació al mateix mes de l’any anterior. Per un altre costat, la mitjana d’afiliacions a la Seguretat Social s’ha enfilat fins a 505.241, registrant un increment interanual del +4,9% (+23.605 afiliacions en termes absoluts). En un context d’estabilitat i “normalitat” en el mercat laboral, hom podria intuir que aquestes xifres representen una millora de la situació de l’ocupació durant el recentment acabat mes d’agost. Però, com el mercat laboral illenc –i el de la resta d’Espanya- pateix la màxima inestabilitat i anormalitat de la història contemporània, una situació que alguns i algunes definim com de  “precarietat integral”, no hi ha cap certesa que efectivament es pugui parlar de millora, encara que sigui estacional, de la capacitat d’ ocupabilitat de la nostra economia estiuenca.

Cada pic hi ha més evidències científiques que l'evolució de l’ocupació (assalariada i autònoma) s’ha de correlacionar amb l’evolució de les condicions laborals. No cal interpretar com evolució positiva un descens de l’atur registrat ni de l’augment mitjà de persones afiliades a la Seguretat Social si va acompanyada d’un deteriorament greu en les formes en què es treballa.  A les Illes Baleares, les pèssimes condicions de treball semblen evidenciades amb les denúncies de gairebé esclavitud i, fins i tot, d’actuacions institucionals, com ara el Pla de lluita contra l’explotació laboral que ha posat en marxa el Govern. Per contra, no hi ha  certeses empíriques que la baixada d’atur registrat no sigui conseqüència, en gran mesura, de l'anomenat “atur desanimat” (persones que, tot i seguir en atur, no renoven la demanda d’ocupació perquè han acabat les prestacions i la paciència), i que la pujada de la mitjana de cotitzacions a al Seguretat Social no sigui el resultat de moltes afiliacions de molt curta durada i de poques hores. Val a dir que si les dades d'afiliacions ens indiqués l’evolució de la creació d'ocupació, a l’agost de 2015 tindríem un mercat laboral amb un nombre d’efectius gairebé igual que el del mateix mes de l’any 2007 (508.574) i superior al del 2008. (504.812). És una hipòtesi absolutament inversemblant.

Del que sí hi ha prou evidència és que, amb el canvi de Govern, hi ha un canvi de discurs a l’hora d'analitzar el tarannà del mercat laboral illenc. Posaré dos exemples de la presentació governamental de les dades d’ahir: Primer s’afirma sense embuts que “les dades reflecteixen una recuperació econòmica acompanyada de precarietat laboral”. Una afirmació que sustenta en les següents dades: El 90.1% dels contractes fets el mes d’agost són temporals, el 38.5% eren a temps parcial, i el 19% són de fins a dos dies. I després, no s'estan de dir que hi ha “alguns elements de preocupació: 1.- Hi ha 21.600 persones aturades de llarga durada. 2.- El 75% dels aturats té, com a molt, els estudis obligatoris bàsics. 3.- Un gran nombre de persones aturades no cobra cap tipus de prestació”.

És d’agrair que torni la racionalitat, la intel·ligència i la sensibilitat social perquè, com bé diu la presentació del Govern “la millora econòmica i la tendència a la reducció de l’atur no ha de fer invisibles els aturats”. I, tanmateix, jo ho matisaria i parlaria de millora econòmica únicament per a alguns i algunes, i d’una tendència a la reducció de l’atur sense una evidència prou clara, més aviat al contrari, de creació de bones ocupacions. En definitiva, enguany tampoc, no tothom ha fet l’agost.
Per cert, parlant del que és important: “En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n.”  (Article 14.1  de la  Declaració Universal de Drets Humans)


Publicat originalmnet a www.elperiscopi.com (03-09-2012) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada