dimarts, 15 de setembre de 2015

Per una informació amb llum i taquígrafs sobre pensions: Signin!Veritat que els sona que, cada mes, es publiquen les dades sobre les quanties de les pensions de la Seguretat Social? Segur que es donen per informats/des que a les Illes Balears tenim unes pensions d’una quantia mitjana inferior a la del Regne d'Espanya. Segurament també sabran que el valor mitjà de la pensió de jubilació –la més important pel nombre de persones, i perquè és la més clarament substitutòria de qualsevol altra percepció monetària associada a un salari- és de les més baixes del conjunt de l'Estat. Per exemple, com el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social li dóna bastant difusió, és relativament fàcil saber que en el mes d'agost passat (darrera dada coneguda) el valor mitjà del conjunt de la cistella de pensions (jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat i ajuda a familiars) va ser de 817,31 €, i el de la pensió de jubilació de 938,69 €. Seguint amb el que és habitual, únicament Andalusia, Extremadura, Galícia i Múrcia van registrar valors inferiors.

Val dir que aquestes xifres fan referència al total de les pensions pagades, és a dir, a la mitjana aritmètica de la quantia mensual pagada per pensions que van ser reconegudes fa molt temps (amb les bases de cotització de fa anys) i les pensions reconegudes recentment, és a dir, amb les bases de cotització actuals. Per saber quines pensions es reconeixen ara mateix és prou important tenir informació sobre la quantia que tenen aquestes noves pensions. Aquesta dada és molt menys coneguda que l'anterior, car se li dóna poca difusió. Tanmateix, amb un poc d'interès es pot accedir a la dita informació. Així, podem saber que, a casa nostra, en el mes de juliol d’enguany (darrera dada disponible) es van reconèixer un total de 803 pensions noves amb un valor mitjà de 983,84 €, de les quals 449 eren pensions de jubilació amb una quantia mitjana de 2.249,95 €.

Però, i si volem saber el valor de les pensions a Balears segons sexe o edat? Doncs no ho podem saber. Sorprenentment el govern d'Espanya no publica aquestes dades per comunitat autònoma. Amb això, d'una banda, s'incompleix la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes de 2007, que obliga a desagregar per sexe aquest tipus d'informacions i, d'altra banda, se'ns oculta el grau d’iniquitat del sistema públic de pensions per efecte edat. Els pos un exemple: La dada més recent que dispòs correspon a la nòmina de pensions pagada a 1 de desembre de 2012 (extreta de l'última Memòria que va publicar el CES de les Illes Balears abans del seu tancament per “ordeno y mando” de Bauzá) i ens informava que hi havia un total de 23.794 persones de 85 i més anys que cobraven una pensió d'una quantia mitjana de 573,42 €. Cal advertir que les baixes pensions són un factor clau de l'empobriment de la població major. Com ha evolucionat aquesta situació? ¿Chi lo sa?

Doncs bé, tot això ve al cas de la interessant campanya que l'infatigable Padrí Flauta, Gabriel Huguet, ha posat en marxa mitjançant la plataforma Avaaz.org en la que se sol·licita a la Ministra d'Ocupació i Seguretat Social que desglossi la informació de les pensions contributives per trams d’edat i sexe de la persona beneficiària. Els deman que la firmin clicat aquí,  tot i que pens que, a més de la ministra, qui ha de garantir una informació amb llum i taquígrafs sobre l'estat de les prestacions del sistema públic de pensions, és l'administració autonòmica. Entre altres coses perquè, com va dir el premi Nobel Joseph Stigliz, “el que mesuram afecta les decisions que prenem”. Idò hom pot dir que, si no mesuram i coneixem bé els elements d’iniquitat i de discriminació per gènere del sistema públic de pensions, difícilment es podrà mantenir i millorar.


Publicat originalment  a dBalears (14-09-2015) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada