divendres, 12 de febrer de 2016

Reforma Laboral PP: L'apogeu del neoliberalisme


Ahir l'editorial de El Periscopi es referia a l'últim Butlletí sobre Vulnerabilitat Social que ha publicat Creu Roja. Des de la plena coincidència amb aquest text, permeteu-me que posi èmfasi en dues informacions en ell contingudes i que no poden passar desapercebudes:

A l'informe de Creu Roja s'afirma que: 1.- El 8% (6% en 2013) de les persones en edat activa treballen en l'economia submergida. 2.- La taxa de treballadors pobres puja fins al 82% en 2014 (eren el 81,8% en 2013). El citat informe s'ha publicat -no sé si és una coincidència volguda o involuntària- en la setmana que la Reforma Laboral de 2012 complia el seu quart aniversari. S'ha de reconèixer que la normativa laboral del PP ha complert el seu objectiu, que no era un altre que assolir una salvatge devaluació salarial, portant al seu màxim paroxisme “el fenomen dels contractes de treball temporal, que són, en el fons, el resultat més cridaner de la post democràcia i de l'apogeu del neoliberalisme” (“Estat de crisi”. Pàgina 173. Zygmunt Bauman i Carlo Bordoni. Editorial Paidós. 2016).

Però, com hem repetit en altres ocasions, la temporalitat laboral és un univers en el qual hi conviuen altres precarietats: i) Baixos salaris dels quals el Govern és directament responsable per partida doble: Per una banda, per la devaluació d'un Salari Mínim Interprofessional (SMI) que, per 2016, està fixat en la indigna quantitat de 655,20 € mensuals, o de 21,84 € al dia, i, per una altra banda, pel desmuntatge de la negociació col·lectiva practicat en la Reforma Laboral de 2012. ii) L'extensió dels “treballadors independents o empresaris sense assalariats”, altrament anomenats “falsos autònoms” i “autònoms forçosos”, és a dir, la fraudulenta substitució massiva de persones que treballaven com a afiliades al Regim General de Seguretat Social, i ara segueixen treballant exactament en el mateix lloc de feina i a la mateixa empresa, però amb els desavantatges inherents al Règim Especial del Treballador Autònom. iii) L’ocupació a temps parcial que, a casa nostra, és majoritàriament “no desitjat”, és a dir, s’accepta perquè no hi ha una altra cosa, i que la Reforma Laboral del PP va desregular força per a què s’estengués com una taca d’oli precaritzadora. I iv) Les formes de contractació especifiques per a persones joves que, entre altres coses, provoquen el fenomen del “becariat” (Sobre l'impacte quantitatiu d'aquestes precarietats en el mercat laboral de les Illes Balears, vegin els números 65 i 66 de Temes Socioeconòmics Gadeso).

Caldria investigar en profunditat l'impuls a l'economia submergida provocat per la Reforma Laboral del PP. Mentrestant, la forma d'actuar en matèria laboral de la Màfia Laboral dels restaurants i bars de Palma ens dóna una pista: La total desregulació -sense fixació d'horaris, ni d'hores extraordinàries i/o complementàries- del contracte a temps parcial és una claríssima aposta per l'economia submergida, és a dir, per a l'apogeu del neoliberalisme: L’enriquiment d’uns pocs, encara que sigui a costa de molts treballadors i moltes treballadores sense cap dret laboral i social.


Publicat originalment a El Periscopi (12-02-2016)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada