dimecres, 4 de febrer de 2015

Dades d’atur: “Vuits i nous i cartes que no lliguen”

Cada mes és més fatigós explicar les xifres d'atur registrat i d'afiliacions a la Seguretat Social. Donat que aquestes dades mensuals, provinents de registres administratius són tan poc sòlides, i que als països seriosos es parla de la situació del mercat laboral únicament amb les dades trimestrals provinents dels respectius instituts d'estadística, no tinc clar que sigui convenient insistir en aquest intent de descodificació.

Però, un mes més, no he pogut resistir la temptació de recordar la següent obvietat: Ara com ara, el més important és saber: a) quantes persones desocupades s'han desanimat (no apuntant-se al registre del SOIB o migrant a altres indrets); i b) quantes de les 354.080 afiliacions a la Seguretat Social de gener 2015 són d'unes poques hores, i quantes del mateix mes pertanyen a la mateixa persona (i s'han computat per calcular la mitjana). Sense saber això, les xifres que se'ns presenten són “vuits i nous i cartes que no lliguen”.

Dit això,  convé aclarir algunes coses menys obvies de les xifres de gener de 2015: Se'ns parla d'una xifra de 83.066 persones en atur registrat i es valora com a positiu el descens interanual de 7.669 persones inscrites en aquest registre (el 8,45%). Però no se'ns hauria de passar per alt que la xifra de demandants d'ocupació és de 146.111 persones (inclou a totes les persones fixes discontínues que estan en desocupació) i que  la variació interanual d’aquesta xifra és bastant més modesta: Un -4,9%. D'altra banda, em pregunto per què no se'ns informa de quantes persones estrangeres en acabar la prestació de desocupació no han renovat la demanda d'ocupació. És molt significatiu que el descens interanual del total de persones apuntades a l'atur registrat hagi estat l' abans comentat (7.669) i que el del col·lectiu de persones estrangeres hagi estat de 16.505 persones. No crec que hi hagi més possibilitats d'ocupació per als estrangers, ans al contrari, la meva hipòtesi és que àdhuc existeix un degoteig de tornada als països d'origen (comunitaris i extracomunitaris) i que en aquest col·lectiu es produeix  amb major intensitat un intens  trànsit cap al treball irregular (economia submergida).

D'altra banda, les dades de contractació són penoses: 23.787 contractes registrats en el mes de gener passat, dels quals només el 13,3% són fixos (incloent els contractes amb un any de període de prova). El 86,7% dels contractes restants són  temporals, i  el 45,8% ho són de molt curta durada(de menys de tres mesos). Curiosament, no s'ofereixen dades de les contractacions a jornada parcial que, com és sabut, és la contractació que està de moda i la que més pobresa laboral genera. I l'altre gran problema, el de l'atur de llarga durada, representa, amb 25.151 persones, el 30,3% del total d'atur registrat.

Per acabar, els coment una dada, una més, que demostra la manca de solidesa d'aquestes dades mensuals del mercat laboral. El SEPE (antic INEM) publica les dades sobre prestacions de desocupació amb un mes de retard. Per tant, ahir vam conèixer les corresponents al mes de desembre de 2014, un mes en el qual la xifra d'atur registrat baixà en 751 persones en relació al mes anterior. Es presentà, com no podia ser d’altra manera,  com a una bona notícia.  Ara sabem que el mes passat la veritable notícia era que, almenys, 17.023 persones havien perdut la seva ocupació. Eren les persones que durant el mes havien estat acomiadades, havien acabat el seu contracte o, en el cas de les persones amb relació laboral fixa discontinua, havien finalitzat el període d'ocupació i, per aquests motius,  van sol·licitar prestacions de desocupació contributives (altres 8.292 van sol·licitar el subsidi). El mes de desembre passat va ser un mes de pèrdua d'ocupació i, malgrat això, la il·lògica d'emprar registres inútils per avaluar el tarannà del mercat de treball, va permetre parlar a alguns de creació d'ocupació. Increïble però cert!


Publicat originalment a www.elperiscopi.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada