dilluns, 16 de maig de 2016

Discriminació laboral per raó d’edat

Jo pensava que les normes laborals, tant en l’àmbit del Regne d’Espanya, com en l’europeu, i, fins i tot, en l’internacional, impedien la discriminació laboral per raó d’edat. És més, pensava que aquesta no discriminació era aplicable a totes les fases vertebradores del dret al treball, és a dir, tant en la fase de selecció i accés a un lloc de treball, com en la fase de permanència i sortida del mateix. No obstant això, l’evidència ens mostra que aquestes discriminacions per raó d’edat es produeixen dia si i dia també.
Pensava que, per combatre les situacions de discriminació per raó d’edat, es feien plans, com ara el Pla d’Ocupació de les Illes Balears (POIB) en el qual, entre altres coses, s’afirma que “la intermediació entre demanda i oferta d’ocupació forma part de l’àmbit de gestió dels serveis públics d’ocupació”, es fixa com un dels objectius promoure la igualtat d’oportunitats, i, fins i tot, s’afirma que les persones de més edat són un col·lectiu prioritari de les polítiques d’ocupació.
Pensava que el suport institucional dels partits, i de bastants organitzacions patronals a associacions com l’Associació de Majors Aturats de les Illes Balears(AMPEB) era alguna cosa més que retòrica.
No obstant això, sóc conscient que: 1. La jurisprudència fixa que algunes lesions del dret al treball de les persones de més edat poden estar justificades en ocasions molt concretes. 2. Reforma laboral sobre de reforma laboral, retallada que retalla el que ja havia estat retallat, s’ha anat produint la consegüent minva del caràcter protector de la normativa sobre la part més feble al món del treball. 3. És urgentíssim recuperar el terreny perdut per tornar a unes relacions laborals equilibrades, doncs, en paraules de TonyJudt, “l’efecte d’aquesta mena de protecció social era i és tenir a ratlla la inseguretat, a costa de forçar el funcionament pretesament neutral del mercat de treball”.
Doncs bé, tot saben tot això, m’indigna la indiferència política i social amb un anunci com el publicat almenys a un diari, el Diari de Mallorca, el passat cap de setmana i que il·lustra aquestes línies.
Serà  que ja tic una certa edat?

Publicar originalment a www.elperiscopi.com  (10-V-2016) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada