dijous, 12 de maig de 2016

Les dones en el treball (Tendències mundials de 2016)

L'Organització Internacional del Treball (OIT) ha començat a organitzar el seu 100 aniversari. L'Agència de l'ONU dedicada al món del treball s'hi posa amb temps, ja que fins a l'any 2019 no compleix el primer centenari de la seva fundació, però aquest marge de temps és necessari si vol complir el compromís de desenvolupar les "set iniciatives per al centenari" relatives a la governança, les normes, les empreses, les ocupacions verdes, la pobresa, les dones, i el futur del treball.
Parlem avui del que ja es coneix sobre la iniciativa referida a les dones. De moment, es preveu realitzar una avaluació important -i sense precedents- de la situació de les dones en el món del treball, mobilitzant un gran nombre de persones expertes d'arreu del món, i dedicant recursos econòmics i materials suficients. El passat 8 de març -Dia Internacional de la Dona- es va iniciar el procés de reflexió sobre aquesta iniciativa, amb diversos actes, debats i, sobretot, amb la publicació de l'informe "Women at work. Trends 2016" (Les dones en el treball. Tendències 2016), en el qual s'examinen dades de fins a 178 països, i es conclou que les desigualtats entre dones i homes persisteixen en el mercat de treball mundial. A més, l'informe assenyala una qüestió clau: al llarg de les dues darreres dècades, els importants progressos aconseguits per les dones a l'educació no s'han traduït en millores comparables en la seva posició en el món treball.
Entre les moltes informacions que ens proporciona el citat informe, en destac tres: 1. A escala mundial, la bretxa de gènere en la taxa d'ocupació ha disminuït només el 0,6% des de 1995. La relació ocupació-població en 2015 va ser 46% per a les dones, i gairebé 72% per als homes. 2. Les dones segueixen treballant un nombre major d'hores al dia que els homes, tant en el treball remunerat com en el no remunerat. Val dir que, en termes generals, les dones realitzen, com a mitjana, almenys dues vegades i mitja més treball domèstic i de cura familiar que els homes. En les economies desenvolupades, les dones amb ocupacions remunerades (i tant si aquestes són per compte propi o assalariades) treballen, com a mitjana, 8 hores i 9 minuts sumant treball remunerat i no remunerat, enfront de les 7 hores i 36 minuts treballades pels homes. 3. Les dones encara guanyen com a mitjana el 77% del que guanyen els homes. A l'informe de l'OIT s'assenyala que, encara que s'han registrat algunes petites millores en la reducció de la bretxa salarial de gènere, si la tendència actual persisteix, seran necessaris altres 70 anys per eliminar completament les diferències salarials per gènere.
Pot ser que a algú el que faci o proposi l'OIT li sembli irrellevant o, en tot cas, amb cert interès només en societats més empobrides que el nostre "paradís turístic". Qui així pensi s'equivoca. Tinc per segur que si la societat de les Illes Balears –i el seu peculiar mercat laboral- no és més desigual i les bretxes de gènere no són àdhuc més pronunciades es deu, en bona part, als convenis fonamentals de l'OIT en matèria d'igualtat en el treball, i a la Convenció de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW).
En la perspectiva de l'any 2019, no estaria de més que les institucions i agents socials i econòmics de les Illes Balears, com a potència turística que som, volguessin contribuir al centenari de l'OIT, sent líders en igualtat de gènere al món del treball en aquest sector. És una bona ocasió perquè arreu del món ens deixin de conèixer pel fenomen de la "balearització", i ens identifiquin amb un turisme amb ocupació digna i sense bretxes de gènere.
Publicat originalment a dBalears (09-V-2016)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada